Det Danske Spejderkorps, Birkegruppen
» log ind
Til indhold

Birketroppen 

Aldersgruppe: 12-16 år.
Mødetid: Varierende - klik for info
Vi er ca. 40 spejdere og 7 ledere.
Troppens konto: reg.nr.: 5491  konto.nr.: 7034667

Kontakt: Morten Heering Fredskild 
E-mail: morten@birkegruppen.dk
Telefon: 22 75 02 42

Birketroppen er for spejdere i alderen 12-16 år. Troppen består af 2 drengepatruljer og 2 pigepatruljer der hver især holder møde en gang om ugen samt tager på egne patruljeture (weekendture).

Troppens PLA-teams leder patruljerne til daglig, men Staben har det overordnede ansvar. Staben består af unge spejderledere, som alle har en stor og lang erfaring med spejderarbejdet i Birkegruppen og Det Danske Spejderkorps. Hver patrulje har deres egen kontaktperson i Staben. Se hvem det er her:

Azteker Laura Juhl laura@birkegruppen.dk 25 12 60 09
DovenDyr Malene Clemmensen hindbaer@birkegruppen.dk 28 30 12 03
Cayoga Mads (Uncas) Godvin Jensen uncas@birkegruppen.dk 23 96 26 76
Panter Jonathan Graham jonathan@birkegruppen.dk 22 52 02 22

Det betyder, at der til de ugentlige møder ikke er voksne ledere tilstede. Det er en væsentlig del af vores arbejdsform at lade spejderne tage ansvar for arrangementerne. Som udgangspunkt er det derfor PLA-teamet, der har ansvaret for at have planlagt gode møder, men det er mindst lige så vigtigt, at den enkelte spejder tager et ansvar for, at møderne gennemføres på en god måde.

Der er tre typer møder i Birketroppen, som er skitseret nedenfor.

Møder, der foregår en gang ugentligt. Mødet er arrangeret af patruljelederen og er kun for patruljen. Hvis spejderne er forhindret i at komme til mødet, skal der meldes afbud til patruljelederen.

PLA-møder afholdes som udgangspunkt anden onsdag i måneden (kl. 19.00-21.15), de er arrangeret af Staben og er kun for PLA-teamet fra hver patrulje. På dette møde evalueres den foregående måneds program, og den næste måneds møder planlægges. Afbud meldes til Morten.

Som udgangspunkt arrangerer Staben et tropsmøde for hele troppen sidste onsdag i måneden (kl. 19.00-21.00). Afbud skal meldes til Morten.

 

Kommende arrangementer

9. dec. - 11. dec.
T » Gillastig
15. december 2016
EMJTKLB » Julehyggemøde
7. jan. - 8. jan.
T » PLA-tur